Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-29&30.pdf

Soalan 29. Datuk Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah terdapat sesuatu rangka kerja di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia yang dapat memastikan penawaran bidang yang ditawarkan oleh IPTA dan IPTS selaras dengan permintaan majikan di kedua-dua sektor swasta dan bukan swasta. Soalan 30. YB Tuan Liew Chin Tong [ Kluang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pelan penambahbaikan perkhidmatan KTMB yang semakin merudum prestasi pengurusannya menyebabkan masalah seperti landasan Gua Musang - Temerloh diarahkan tutup. Apakah SPAD telah mengambil dasar untuk memberi keutamaan kepada bentuk pengangkutan awam lain seperti bas, kapal terbang dan kereta api laju, lantas tidak lagi melaburkan modal dalam perkhidmatan KTMB.

Download soalan-2.pdf — 765 KB

Filed under: IPTA, IPTS, KTMB