Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-42.pdf
Dr. Lee Boon Chye [ Gopeng ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan senarai IPTS yang mendapat kelulusan untuk penawaran kursus baru bidang perubatan sejak 1 Mei 2011.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-19.pdf
Puan Hajah Normala binti Abdul Samad [ Pasir Gudang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan jumlah pengambilan pelajar kedoktoran di lnstitut Pengajian Tinggi Awam dan lnstitut Pengajian Tinggi Swasta bagi tahun 2012 sehingga 2014 dan apakah langkah serta tindakan yang diambil oleh pihak Kementerian bagi mengawal pengambilan pelajar kedoktoran di IPTS berikutan isu lambakan graduan kedoktoran di Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro&7&Q8.pdf
Soalan 7. Y.B. DATUK HAJI SHABUDIN BIN YAHAYA [ TASEK GELUGOR ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) sila perincikan berapa banyakkah IPTS yang telah diberi lesen beroperasi sehingga Jun 2014 dan berapa pula yang telah ditamatkan lesen kerana gagal beroperasi; dan (b) apakah punca kegagalan IPTS yang ditamatkan operasinya, apakah langkah yang dicadangkan oleh Kerajaan dalam mempertahankan industri ini daripada mencemarkan industri pendidikan negara. Soalan 8.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29&30.pdf
Soalan 29. Datuk Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah terdapat sesuatu rangka kerja di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia yang dapat memastikan penawaran bidang yang ditawarkan oleh IPTA dan IPTS selaras dengan permintaan majikan di kedua-dua sektor swasta dan bukan swasta. Soalan 30. YB Tuan Liew Chin Tong [ Kluang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pelan penambahbaikan perkhidmatan KTMB yang semakin merudum prestasi pengurusannya menyebabkan masalah seperti landasan Gua Musang - Temerloh diarahkan tutup. Apakah SPAD telah mengambil dasar untuk memberi keutamaan kepada bentuk pengangkutan awam lain seperti bas, kapal terbang dan kereta api laju, lantas tidak lagi melaburkan modal dalam perkhidmatan KTMB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies