Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-19.pdf

Puan Hajah Normala binti Abdul Samad [ Pasir Gudang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan jumlah pengambilan pelajar kedoktoran di lnstitut Pengajian Tinggi Awam dan lnstitut Pengajian Tinggi Swasta bagi tahun 2012 sehingga 2014 dan apakah langkah serta tindakan yang diambil oleh pihak Kementerian bagi mengawal pengambilan pelajar kedoktoran di IPTS berikutan isu lambakan graduan kedoktoran di Malaysia.

Download soalan-19.pdf — 373 KB