Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
7 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-59.pdf
Soalan 59. Tuan ldris bin Haji Ahmad Bukit Gantang menyatakan jumlah pelajar yang dibuang daripada lnstitut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) kerana disabit kesalahan moral daripada tahun 2010 hingga September 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-53&54.pdf
Soalan 53. Tuan Sim Tze Tzin [ Bayan Baru ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- a) dari tahun 2000 hingga 2014 bilangan pelajar yang layak (memenuhi kelayakan minimum) memasuki IPTA setiap tahun; dan b) sebab-sebab 50 peratus daripada pelajar-pelajar yang layak memohon kursus IPTA pada tahun 20114 tidak ditawarkan tempat. Soalan 54. Datuk Wee Jeck Seng [ Tanjong Piai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan inisiatif Kementerian dalam mengatasi budaya rakyat yang tidak hormat terhadap anggota polis di samping tidak memberi kerjasama terhadap pihak polis yang sedang menjalankan tugas.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-23.pdf
Tan Sri Datuk Seri Panglima Annuar bin Musa [ Ketereh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan strategi bagi meningkatkan ranking universiti awam di Malaysia dan apa pula langkah bagi memantau kualiti kolej dan universiti swasta di Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
lr. Shaharuddin bin Ismail [ Kangar ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan: (a) adakah Kementerian ini ada menjalankan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memastikan kursus yang di tawarkan di IPTA/IPTS bersesuaian dengan kehendak pasaran bagi mengelakkan masalah lambakan graduan yang tidak memenuhi permintaan dan pasaran pekerjaan; dan (b) berapakah jumlah graduan ijazah kelas pertama yang masih belum berjaya mendapat peluang pekerjaan enam bulan dari tempoh konvokesyen.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
Tuan Manivanan a/l Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) jumlah guru sekolah rendah dan sekolah menengah tetap (mengikut pecahan setiap negeri), dan juga guru sementara dalam negara ini (mengikut pecahan setiap negeri) dengan mengikut kategori jenis aliran sekolah dan juga subjek pengajaran; dan (b) bilangan jawatan kosong guru di sekolah yang masih belum diisi, khususnya di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) mengikut pecahan setiap negeri dan langkah- langkah Kerajaan untuk menangani masalah ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) apakah pelan perancangan pihak Kementerian untuk menampung bilangan pelajar daripada negeri Sabah yang ingin melanjutkan pelajaran ke lnstitut Pengajian Tinggi Awam , yang mana bilangannya semakin bertambah tahun demi tahun; dan (b) adakah pihak Kementerian merancang untuk menambah bilangan lnstitut Pengajian Tinggi awam di negeri ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29&30.pdf
Soalan 29. Datuk Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah terdapat sesuatu rangka kerja di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia yang dapat memastikan penawaran bidang yang ditawarkan oleh IPTA dan IPTS selaras dengan permintaan majikan di kedua-dua sektor swasta dan bukan swasta. Soalan 30. YB Tuan Liew Chin Tong [ Kluang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pelan penambahbaikan perkhidmatan KTMB yang semakin merudum prestasi pengurusannya menyebabkan masalah seperti landasan Gua Musang - Temerloh diarahkan tutup. Apakah SPAD telah mengambil dasar untuk memberi keutamaan kepada bentuk pengangkutan awam lain seperti bas, kapal terbang dan kereta api laju, lantas tidak lagi melaburkan modal dalam perkhidmatan KTMB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies