Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 308
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-106.pdf
Located in Documents / 2016 March Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-24.pdf
Y.B. DATO MANSOR BIN OTHMAN [ NIBONG TEBAL ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kementerian bersedia untuk campur tangan bagi tangani kemelut pemecatan kakitangan Syarikat Kereta api Tanah Melayu KTMB yang terlibat dalam piket membantah pengurusan tertinggi KTMB baru-baru ini demi menjaga kepentingan pekerja dan syarikat KTMB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29&30.pdf
Soalan 29. Datuk Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah terdapat sesuatu rangka kerja di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia yang dapat memastikan penawaran bidang yang ditawarkan oleh IPTA dan IPTS selaras dengan permintaan majikan di kedua-dua sektor swasta dan bukan swasta. Soalan 30. YB Tuan Liew Chin Tong [ Kluang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pelan penambahbaikan perkhidmatan KTMB yang semakin merudum prestasi pengurusannya menyebabkan masalah seperti landasan Gua Musang - Temerloh diarahkan tutup. Apakah SPAD telah mengambil dasar untuk memberi keutamaan kepada bentuk pengangkutan awam lain seperti bas, kapal terbang dan kereta api laju, lantas tidak lagi melaburkan modal dalam perkhidmatan KTMB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-18&19&20.pdf
Soalan 18. YB Tuan Su Keong Siong [ lpoh Timor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan kereta api ETS (lpoh ke Kuala Lumpur) dalam tahun 2013 hingga 2014. Adakah Kerajaan berhasrat untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kereta api ETS agar lebih ramai penumpang dapat menggunakan perkhidmatan kereta api ETS tersebut. Soalan 19. DATO' OTHMAN BIN AZIZ [JERLUN ] Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan berdasarkan peruntukan RM 100 juta kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS):- (a) berapakah jumlah usahawan Bumiputera khususnya di Kedah yang telah menerima manfaat peruntukan berkenaan ; dan (b) apakah pelan jangka masa panjang Kementerian bagi memastikan pengusaha PKS ini terus meningkatkan mutu produk/perkhidmatan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Soalan 20. Y.B. DATO' MOHO ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan :(a) bilakah pihak Kementerian akan memindahkan pusat pelupusan sampah di Cheroh Raub ke kawasan yang baru; dan (b) nyatakan langkah-langkah yang diambil buat sementara ini untuk meningkatkan keselesaan penduduk daripada bau busuk serta potensi ancaman "public health" untuk penduduk Raub khususnya di Cheroh.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Soalan 44. Y.B. DATO' ZAHIDI BIN ZAINUL ABIDIN [ PADANG BESAR ] minta MENTER I KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah kerugian yang dihadapi oleh MAS dan KTMB dan apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan agensi-agensi tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies