Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Collections / Public Interest Topics / OKU

OKU

File PDF document Soalan 482
Puan Kasthuriraani AIP Patto [Batu Kawan] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah kanak?kanak yang didaftar sebagai OKU serta pecahan jenis ketidakupayaan yang dialami mengikut jantina dan kaum dan berapakah program pemulihan dalam komuniti yang ditubuhkan mengikut lokaliti mengikut jenis ketidakupayaan sehingga Oktober 2017.
File PDF document Soalan 16
Tuan Shamsul Iskandar bin MENTERI Mohd Akin [ Bukit Katil PEMBANGUNAN MASYARAKAT WANITA, KELUARGA ]minta DAN menyatakan adakah agenda memperkasa orang kurang upaya tidak menjadi agenda primer bila mana Jabatan Pembangunan Orang KurangUpaya tidak diberikan taraf Ketua Pengarah di peringkat Kementerian.
File PDF document soalan-18.pdf
Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada kajian terhadap keperluan kepelbagaian pendidikan bagi kanak-kanak Kelainan Upaya telah dijalankan dan apakah rancangan kementerian bagi menangani keperluan kanak-kanak kelainan upaya selain pekak, bisu dan buta.
File PDF document soalan-13.pdf
Tuan Khoo Soo Seang [ Tebrau ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan usaha Kementerian dari segi memperkenalkan peluang kerja-kerja sambilan di rumah serta memberi latihan yang diperlukan kepada individu-individu yang tidak dapat bekerja di luar kerana perlu menjaga orang-orang sakit kronik atau orang-orang kurang upaya di rumah.
File PDF document soalan-46.pdf
Dato' Dr. Tan Kee Kwong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan bagaimanakah proses bajet DBKL 2015 dibuat dan adakah Ahli-ahli Parlimen Wilayah Persekutuan diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam proses ini.
File PDF document soalan-438.pdf
File PDF document Soalan 509
Puan Hajah Zuraida binti Kamarruddin ( Ampang ) minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan :(a) berapa ramai Orang Kurang Upaya (OKU) yang telah menyertai program "Job Coach" kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dengan kerjasama Japan International Cooperation (JICA); dan (b) berapa ramai OKU yang berjaya memanfaat program latihan tersebut.
File PDF document Soalan 331
Puan Teo Nie Ching [ Kulai ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan Taska OKU, jumlah budak-budak, pengasuh serta kos pembinaan dan mengurus.

Document Actions