Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 16

Tuan Shamsul Iskandar bin MENTERI Mohd Akin [ Bukit Katil PEMBANGUNAN MASYARAKAT WANITA, KELUARGA ]minta DAN menyatakan adakah agenda memperkasa orang kurang upaya tidak menjadi agenda primer bila mana Jabatan Pembangunan Orang KurangUpaya tidak diberikan taraf Ketua Pengarah di peringkat Kementerian.

Download soalan-16.pdf — 65 KB

Filed under: OKU