Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Collections / Public Interest Topics / Domestic Violence

Domestic Violence

File PDF document par14p2m3-soalan-BukanLisan-473.pdf
Puan Kasthuriraani Patto Batu Kawan minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa jumlah kes jenayah seksual rogol, sumbang mahram, pencabulan, Iiwat, gangguan seksual dan keganasan rumahtangga yang dilaporkan dari tahun 2014 hingga kini mengikut pecahan negeri serta pecahan umur, kaum, jantina dan apakah hubungan di antara pelaku dan mangsa.
File PDF document Soalan 217
Puan Kasthuriraani a/p Patto [ BatuKawan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :(a) bagaimana PDRM memberi perlindungan saksi atau sokongan bagi mangsa rogol atau mangsa keganasan rumahtangga dari peringkat permulaan hingga akhir proses perbicaraan; dan (b) bilangan kes yang telah dikendalikan sepenuhnya oleh PDRM serta jenis sokongan yang telah diberikan mengikut negeri dari tahun 2008 hingga kini.

Document Actions