Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 217

Puan Kasthuriraani a/p Patto [ BatuKawan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :(a) bagaimana PDRM memberi perlindungan saksi atau sokongan bagi mangsa rogol atau mangsa keganasan rumahtangga dari peringkat permulaan hingga akhir proses perbicaraan; dan (b) bilangan kes yang telah dikendalikan sepenuhnya oleh PDRM serta jenis sokongan yang telah diberikan mengikut negeri dari tahun 2008 hingga kini.

Download soalan-217.pdf — 28 KB

Filed under: rape, domestic violence