Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) Bahagian Pertama
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) (Bahagian Pertama) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) PARLIMEN KETIGA BELASPENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 253
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING JAYA UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai Pengarah dan pihak pengurusan utama syarikat SRC International pada hari ini. Adakah Encik Nik FaiSal Ariff Kamil masih menjalankan tugas sebagai pengurus utama dan di manakah beliau sekarang.
Located in Documents / 2016 March Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 30
Dr. Ko Chung Sen Kampar] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada beliau telah membaca sepenuhnya tuntutan mahkamah oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) di Amerika Syarikat untuk merampas aset bernilai billion yang dibeli dengan wang yang diambil daripada dan sama ada Perdana Menteri boleh mengesahkan mana?mana butiran di dalam saman Jabatan Kehakiman (DOJ) tersebut adalah tersesat dan tidak benar terhadap mana-mana individu atau pegawai kerajaan Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 50
Puan Alice Lau Kiong Yieng Lanang] minta PERDANA MENTERI menyatakan siapa "Malaysian Official yang disebut dalam laporan Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat pada 20/7/2016 dan adakah siasatan dijalankan ke atas dan tindakan Kerajaan berhubung Iaporan DOJ.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-10-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 48
Y.B. TUAN MOHD RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci pelaburan dan pegangan (ekuiti, bon, pinjaman dan lain-lain) oleh KWSP dan KWAP di dalam 1MDB dan anak-anak syarikatnya (termasuk bekas anak syarikat iaitu SRC International Sdn. Bhd.) setakat 31 Mac 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-18 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 51
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 52
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan apakah tujuan utama SRC International ditubuhkan, jenis pelaburan yang disertai oleh SRC International dan daripada manakah syarikat ini mendapatkan modal pelaburan . Jika syarikat ini sudah d iju a l kepada Menteri Kewangan (Diperbadankan), nyatakan bilakah ta rikh ianya dijual dan harga ianya dijual serta projek yang sedang dan akan dijalankan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 54
Y .B . TUAN HEE LOY SIAN [ PETALING JAYA SELATAN J minta MENTERI KEWANGAN menyatakan peranan individu Jho Low dalam Syarikat 1MDB ; dan b. jumlah hutang terkini Syarikat 1MDB dan penyelesaiannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 76
MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah pinjam an yang telah dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP) kepada Syarikat SRC International Sdn. Bhd. dan atas perkiraan apakah pinjaman yang begitu besar diberikan oleh KWAP kepada syarikat yang belum ada track rekod perniagaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 78
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] m inta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah jumlah pelaburan SRC International Sdn. Bhd. dalam Syarikat Gobi Coal & Energy Limited (GCE) di Mongolia. Apakah peratusan saham yang dipegang dalam syarikat GCE dan nilai semasa pegangan tersebut yang diambil kira dalam penyata kewangan SRC International yang terkini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies