Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 45

Dr. Ko Chung Sen Kampar] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada kerajaan Malaysia sedang membantu Jabatan Kehakiman (DOJ) di Amerika Syarikat untuk merampas semula aset bernilai billion yang dikaitkan dengan wang yang diambildari1MDB dan jumlah besar wang yang telah diambil melalui penipuan dan pengubahan wang haram daripada dan sama ada kerajaan Malaysia telah meminta Amerika Syarikat dan negara lain termasuk United Kingdom, Switzerland dan Singapura untuk mengembalikan mana- mana aset tersita yang dibeli dengan dana yang diambil dari 1MDB.

Download soalan-45.pdf — 65 KB

Filed under: 1MDB