Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 50

Puan Alice Lau Kiong Yieng Lanang] minta PERDANA MENTERI menyatakan siapa "Malaysian Official yang disebut dalam laporan Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat pada 20/7/2016 dan adakah siasatan dijalankan ke atas dan tindakan Kerajaan berhubung Iaporan DOJ.

Download soalan-50.pdf — 43 KB

Filed under: 1MDB