Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-33.pdf

Y.B. TUAN JEFF 001 CHUAN AUN [ JELUTONG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah pinjaman dan hutang lMDB buat masa terkini. Berapa jumlah himpunan dana lMDB yang kini disimpan di pasaran off-shore seperti Cayman Islands.

Download soalan-33.pdf — 20 KB

Filed under: 1MDB