Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: KPMG (Juruaudit kepada 1Ma|aysia Development Berhad)
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) Kementerian Kewangan KPMG (Juruaudit kepada 1Ma|aysia Development Berhad) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Kementerian Kewangan Unit Perancang Ekonomi
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) Kementerian Kewangan Unit Perancang Ekonomi PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Soalan 35
SOALAN Tuan Lim Lip Eng Segambut minta PERDANA MENTERI menyatakan status kewarganegaraan dan di negara mana sekarang tiga individu, iaitu Low Taek Jho atau Iebih dikena? sebagai Jho Low, Nik Faisal Ariff Nik Othman Kamil dan Suboh Mohd Yassin, sama ada keterangan mereka telah diambil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan adakah mereka dihalang ke Iuar negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-21 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
Soalan 48. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan imbuhan tahunan dan bonus yang dibayar kepada Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB sejak ia ditubuhkan pada tahun 2009; dan imbuhan tahunan Pengerusi 1MDB sejak tahun 2009, dan imbuhan tahunan setiap Ahli Lembaga Pengarah 1MDB sejak 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 46
Y.B. PUAN SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF RANTAU PANJANG minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci perbelanjaan untuk bayaran balik pinjaman RM46 bilion 1MDB sehingga Oktober 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 37
Y.B. TUAN WONG CHEN KELANA JAYA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenyataan terkini mengenai projek loji tenaga suria 1MDB dengan DuSabIe Capital Management LLC di Kedah dan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 50
YB Dato' Haji Mahfuz bin Omar Pokok Sena minta PERDANA menyatakan apakah status wang RM42 juta yang telah diperakui dimasukkan ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri dari SRC International tanpa disedari oleh Perdana Menteri dan tanpa diketahui oleh pihak SRC International; dan adakah wang tersebut telah dikembalikan kepada SRC atau telah di belanjakan oleh Perdana Menteri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-25 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Soalan 44. Tuan Lim Lip Eng Segambut minta PERDANA MENTERI menyatakan:- a) siapa dan tujuan beri derma sebanyak juta yang dimasukkan ke akaun peribadi Perdana Menteri dan ke mana dana itu telah diguna pakai; dan b) sumber sebenarnya bayaran juta yang dilaporkan hilang daripada 1MDB kepad International Petroleum Investment Co dan ke mana bayaran itu pergi disalurkan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Soalan 42. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil tahunan, perbelanjaan dan penyata untung dan rugi bagi 1MDB sejak 2009; dan jumlah aliran tunai tahunan untuk 1MDB sejak 2009, dan cukai yang dibayar setiap tahun oleh 1MDB sejak 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
Soalan 33. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai aset semasa yang dimiliki oleh 1MDB dan nilai setiap satunya, jumlah liabiliti dan hutang semasa 1MDB dan jumlah bayaran faedah pada tahun ini dan 5 tahun yang Ialu, dan sama ada bayaran faedah ini diservis oleh aliran tunai dalaman atau daripada pinjaman.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies