Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 29

Y.B. TUAN WONG CHEN KELANA JAYA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kementerian sedang bekerjasama dengan Jabatan Imigresen untuk menghubungi jasmine Loo Ai Swan dan Casey Tang Keng Chee; dan adakah mereka masih tersenarai dalam senarai pengamatan Bank Negara bagi tujuan siasatan di bawah Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953.

Download soalan-29.pdf — 134 KB

Filed under: 1MDB