Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-36&37.pdf
Soalan 36. Tuan lgnatious Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan: (a) perincian bilangan pendatang asing tanpa izin di negeri Sabah, dan (b) tindakan pihak Kementerian dalam menangani isu pendatang asing tanpa izin di Sabah yang semakin meruncing. Soalan 37. Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada kutipan VEP (Permit Kemasukan Kenderaan) di Johor, bila dilaksanakan akan diagihkan sebanyak 50 dan 70 peratus hasilnya kepada kerajaan negeri Johor untuk pembangunan rakyat negeri Johor.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
YB Tuan Ignatius Dorell Leiking [ Penampang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapa laporan lengkap siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) bagi pendatang tanpa izin di Sabah tidak dibentang di Parlimen (hingga ke hari ini) selepas tamat tempoh siasatannya pada 21 Mei 2014 dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-21&22.pdf
Soalan 21. Datuk Hajah Norah Binti Abd Rahman [ Tanjong Manis ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah tumpuan Kerajaan kepada pertumbuhan GNI dan kenaikan pendapatan per kapita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju hanya akan memajukan kawasan bandar sahaja berbanding kawasan luar bandar. Soalan 22. Dato" Kamarul Baharin bin Abbas [ Telok Kemang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) jumlah pendatang asing mengikut negara yang telah didaftarkan dalam Program 6P; dan (b) berbanding nisbah pendatang asing yang telah didaftar dan bekerja dengan jumlah pekerja perladangan, perkilangan dan lain-lain. tempatan dalam sektor
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-47.pdf
Soalan 47. Dato Ahmad Fauzi bin Zahari [ Setiawangsa ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah status terkini Program 6P yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian. Adakah ia berjalan dengan progresif dan berkesan bagi membanteras masalah PATI di negara ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [Sandakan] bertanya kepada PERDANA MENTERI menyatakan apakah rancangan kerajaan untuk menguruskan Pendatang Asing Tanpa lzin di Sabah. Adakah mereka akan disimpan di pusat dan tempat yang tertentu, supaya aktiviti-aktiviti mereka dapat dikawal dan dipantau.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies