Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-47.pdf

Soalan 47. Dato Ahmad Fauzi bin Zahari [ Setiawangsa ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah status terkini Program 6P yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian. Adakah ia berjalan dengan progresif dan berkesan bagi membanteras masalah PATI di negara ini.

Download soalan-47.pdf — 422 KB