Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-31.pdf

Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [Sandakan] bertanya kepada PERDANA MENTERI menyatakan apakah rancangan kerajaan untuk menguruskan Pendatang Asing Tanpa lzin di Sabah. Adakah mereka akan disimpan di pusat dan tempat yang tertentu, supaya aktiviti-aktiviti mereka dapat dikawal dan dipantau.

Download soalan-31.pdf — 294 KB

Filed under: Sabah, illegal immigration