Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
34 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-31.pdf
Soalan 31. Tuan Ignatius Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan seiring dengan pembinaan penjara di Labuan, adakah Kerajaan akan memusatkan (centralise) badan kehakiman di bawah pentabiran Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang berpusat di Labuan untuk mendengar kes-kes sama ada sivil ataupun jenayah yang berdekatan dengan Kawasan Labuan seperti Beaufort dan sesetengah kawasan di Sarawak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-54.pdf
Soalan 54. YB. Datuk Juslie bin Ajirol Libaran minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan pendekatan strategik yang diambil bagi mengekalkan momentum pembangunan industri pelancongan negara terutama di Sabah dan bagaimana promosi di pasaran lain seperti pasaran ASEAN, pasaran Asia Selatan, pasaran Asia Barat, pasaran Ocenia dan pasaran Eropah.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-62.pdf
Soalan 62. Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghapur bin Haji Salleh Kalabakan] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh manakah keberkesanan tindakan Perintah Berkurung di persisiran Pantai Timur Sabah yang sudah beberapa kali dilanjutkan; dan apakah Kementerian sedar bahawa pendatang tanpa izin dari negara-negara jiran masih berulang alik setiap hari ke Sabah.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 11
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 13
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 14
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 18
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 19
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-17.pdf
VB TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH PAIRIN KITINGAN [ KENINGAU ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sama ada Kementerian sedar atau tidak bahawa terdapat kekurangan doktor pakar jantung (Heart Specialist) dan peralatan kardiologi di negeri Sabah berbanding dengan negeri Sarawak dan kalau sedar, apakah langkahlangkah Kementerian untuk menangani masalah ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-32.pdf
Tuan Ignatius Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) adakah Kerajaan akan menubuhkan jawatankuasa Parlimen untuk membolehkan kajian semula mengenai Perjanjian Malaysia 1963 (yang sepatutnya dibuat setiap 10 tahun bermula pada 1973) dengan 18 & 20 Perkara pada tahun ini; dan (b) dan jika ya, adakah keputusan jawatankuasa ini akan diguna-pakai untuk mengemas kini dan membentuk Perlembagaan Malaysia yang baru.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies