Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-32.pdf

Tuan Ignatius Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) adakah Kerajaan akan menubuhkan jawatankuasa Parlimen untuk membolehkan kajian semula mengenai Perjanjian Malaysia 1963 (yang sepatutnya dibuat setiap 10 tahun bermula pada 1973) dengan 18 & 20 Perkara pada tahun ini; dan (b) dan jika ya, adakah keputusan jawatankuasa ini akan diguna-pakai untuk mengemas kini dan membentuk Perlembagaan Malaysia yang baru.

Download soalan-32.pdf — 87 KB