Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-31.pdf

Soalan 31. Tuan Ignatius Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan seiring dengan pembinaan penjara di Labuan, adakah Kerajaan akan memusatkan (centralise) badan kehakiman di bawah pentabiran Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang berpusat di Labuan untuk mendengar kes-kes sama ada sivil ataupun jenayah yang berdekatan dengan Kawasan Labuan seperti Beaufort dan sesetengah kawasan di Sarawak.

Download soalan-31.pdf — 53 KB

Filed under: judiciary, Sabah, Sarawak