Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-21&22.pdf

Soalan 21. Datuk Hajah Norah Binti Abd Rahman [ Tanjong Manis ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah tumpuan Kerajaan kepada pertumbuhan GNI dan kenaikan pendapatan per kapita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju hanya akan memajukan kawasan bandar sahaja berbanding kawasan luar bandar. Soalan 22. Dato" Kamarul Baharin bin Abbas [ Telok Kemang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) jumlah pendatang asing mengikut negara yang telah didaftarkan dalam Program 6P; dan (b) berbanding nisbah pendatang asing yang telah didaftar dan bekerja dengan jumlah pekerja perladangan, perkilangan dan lain-lain. tempatan dalam sektor

Download soalan-21.pdf — 1067 KB