Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-36&37.pdf

Soalan 36. Tuan lgnatious Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan: (a) perincian bilangan pendatang asing tanpa izin di negeri Sabah, dan (b) tindakan pihak Kementerian dalam menangani isu pendatang asing tanpa izin di Sabah yang semakin meruncing. Soalan 37. Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada kutipan VEP (Permit Kemasukan Kenderaan) di Johor, bila dilaksanakan akan diagihkan sebanyak 50 dan 70 peratus hasilnya kepada kerajaan negeri Johor untuk pembangunan rakyat negeri Johor.

Download soalan-36.pdf — 580 KB