Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-48.pdf
Y.B. Datuk Wira Haji Ahmad Bin Hamzah [JASIN] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai hab halal global dan apakah hasil atau kejayaan yang telah di capai setakat ini dari segi sumbangan kepada peningkatan pelaburan dan pembangunan industri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
Dato' Seri Abdul Hadi Bin Awang [Marang] minta PERDANA MENTERI menyatakan bagaimana pihak JAKIM dan Kementerian Kesihatan membuat penyelarasan bidang kuasa di peringkat dalaman berkenaan isu makanan halal demi mengelakkan kecelaruan seperti yang berlaku dalam kes coklat Cadbury baru-baru ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-49.pdf
YB Datuk Zahidi Bin Zainul Abidin [ Padang Besar] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah yang sedang dilaksanakan dalam memantau kemasukan makanan 'Genetically Modified Food' (GMF) dalam pelbagai bentuk ke Malaysia supaya tidak menjejaskan kesihatan pengguna serta tidak mengandungi bahan-bahan yang tidak halal.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies