Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-49.pdf

YB Datuk Zahidi Bin Zainul Abidin [ Padang Besar] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah yang sedang dilaksanakan dalam memantau kemasukan makanan 'Genetically Modified Food' (GMF) dalam pelbagai bentuk ke Malaysia supaya tidak menjejaskan kesihatan pengguna serta tidak mengandungi bahan-bahan yang tidak halal.

Download soalan-49.pdf — 451 KB

Filed under: GMO, halal