Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-48.pdf

Dato' Seri Abdul Hadi Bin Awang [Marang] minta PERDANA MENTERI menyatakan bagaimana pihak JAKIM dan Kementerian Kesihatan membuat penyelarasan bidang kuasa di peringkat dalaman berkenaan isu makanan halal demi mengelakkan kecelaruan seperti yang berlaku dalam kes coklat Cadbury baru-baru ini.

Download soalan-1.pdf — 550 KB

Filed under: halal, JAKIM