Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
14 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-29.pdf
Y.B. TAN SRI DATo• SERI ABD KHALID BIN IBRAHIM [ BANDAR TUN RAZAK ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah jaminan yang akan diberi oleh Kerajaan bahawa penggunaan dana awam bernilai RM6 bilion dalam Pelan Pemulihan Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS) akan dibentangkan secara terperinci da:am Parlimen serta akan membuahkan hasil seperti yang dijanjikan menjelang 2017 tanpa perlu suntikan dana baharu dan bukannya .. bailout" yang hanya menguntungkan kroni.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-21.pdf
Y.B. DATUK DR. HAJI ABD. LATIF BIN HAJI AHMAD [ MERSING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah usaha atau strategi jangka pendek iaitu sebelum penstrukturan semula MAS untuk menarik minat penumpang menggunakan penerbangan MAS setelah terjejas akibat tragedi MH370 dan MH17 yang lalu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 24
Y.B. DATO• AHMAD FAUZI BIN ZAHARI [ SETIAWANGSA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perancangan Kerajaan bagi membantu 6,000 pekerja MAS yang bakal diberhentikan melalui Pelan Penstrukturan Baru MAS. Adakah sebarang inisiatif dari Kerajaan bagi membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru atau inisiatif lain bagi menampung kos sara hidup mereka buat sementara waktu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
TUAN GOOI HSIAO-LEUNG [ALOR SETAR] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan butir-butir terbaru penyusunan semula korporat yang akan dilaksanakan oleh BERNAS sejak ia dinyahsenaraikan daripada BURSA Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada, apa-apa perubahan dalam lembaga pengarah, pemegang saham, dan bilakah ia akan disenaraikan semula dalam bursa saham.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20&21.pdf
Soalan 20. Y.B. DATO MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a) adakah Kerajaan memperakui terlebih dahulu atau 'endors' pengurangan pekerja MAS seramai 6,000 orang; dan b) adakah Kerajaan berpuas hati mengenai kaedah memutuskan bahawa MAS hanya memerlukan 14,000 kakitangan. Soalan 21. Y.B. DATUK JUMAT BIN lORIS [ SEPANGGAR ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah jenis bantuan kecemasan yang disediakan oleh Kerajaan bagi mangsa-mangsa bencana kebakaran dan apakah garis panduan bantuan kecemasan ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-38.pdf
Y.B. TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci mengenai sumber RM6 bilion yang dijangka diperlukan bagi Pelan Pemulihan MAS dan penubuhan sebuah syarikat baharu (NewCo) seperti yang diumumkan oleh Khazanah Nasional Bhd pada Ogos lalu, memandangkan Khazanah Nasional merupakan entiti milik penuh Kerajaan dan semua ekuitinya dimiliki oleh Kementerian Kewangan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-32&33.pdf
Soalan 32. Y.B. DATO SERI ANWAR BIN IBRAHIM [ PERMATANG PAUH ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a) apakah jaminan Kerajaan dan Khazanah bahawa MAS akan diurus dengan lebih cekap; dan b) adakah Kerajaan bersedia untuk mengkaji fuel ancj__2il expenditure yang menyumbang 36% kepada jumlah perbelanjaan MAS, dan apakah jaminan kepentingan pekerja MAS dilindungi. Soalan 33. Raja Dato' Kamarul Bahrin Shah [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah polisi Kerajaan dalam mengeluarkan lesen kapal kargo dan langkah-langkah yang diambil dari mengelakkan lesen tersebut tidak di salah guna bagi tujuan lain.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20.pdf
Y.B. TUAN GOOI HSIAO-LEUNG [ ALOR SETAR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenyataan awam beliau, khususnya dalam apa cara RM6 bilion yang akan disuntik ke dalam Malaysia Airlines oleh Khazanah Nasional Berhad adalah satu pelaburan dan bukannya satu percubaan untuk menyelamatkan syarikat penerbangan itu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-40.pdf
Y.B. PUAN TERESA KOK SUH SIM [ SEPUTEH ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci tentang rancangan penstrukturan semula Syarikat Penerbangan MAS. Apakah penstrukturan semula ini akan menjejaskan penerbangan di kawasan luar bandar yang kini dikendalikan oleh MAS Wing yang kurang menguntungkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
Y.B. DATO TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah jaminan Kerajaan agar pekerja-pekerja MAS yang akan dibuang kerja ekoran penstrukturan semula MAS tidak menghadapi tekanan ekonomi dan menambahkan pengangguran.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies