Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-29.pdf

Y.B. TAN SRI DATo• SERI ABD KHALID BIN IBRAHIM [ BANDAR TUN RAZAK ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah jaminan yang akan diberi oleh Kerajaan bahawa penggunaan dana awam bernilai RM6 bilion dalam Pelan Pemulihan Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS) akan dibentangkan secara terperinci da:am Parlimen serta akan membuahkan hasil seperti yang dijanjikan menjelang 2017 tanpa perlu suntikan dana baharu dan bukannya .. bailout" yang hanya menguntungkan kroni.

Download soalan-29.pdf — 70 KB