Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-17.pdf
Y.B. DATUK HAJI SHABUDIN BIN YAHAYA [ TASEK GELUGOR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bentuk tindakan dan penguatkuasaan bagi membanteras penyeludupan barangan bercukai dan juga barangan haram seperti senjata dan bahan letupan serta mercun.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20&21.pdf
Soalan 20. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha berkesan Kerajaan untuk membendung penyeludupan dadah dan senjata api serta bahan api melalui kawasan sempadan dan perairan Malaysia. Soalan 21. Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk merangka Dasar Penerbangan Negara serta penubuhan Suruhanjaya Penerbangan Negara. Jika ada, bilakah ia akan dilaksanakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a. bilangan kes yang melibatkan kemasukan wang haram ke dalam Malaysia; dan b. pelan tindakan untuk memastikan kegiatan ini dapat dipantau sekali gus dihentikan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-41.pdf
Y.B. DR. HAJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD [ KOTA RAJA] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah yang sedang diambil Kerajaan untuk mensifarkan rasuah dan pecah amanah di jabatan Kastam.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-16.pdf
Y.B. PUAN TERESA KOK SUH SIM [ SEPUTEH ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Kerajaan terhadap skandal penjualan kereta mewah terpakai tanpa duti import dari Langkawi keluar Langkawi dengan surat pengecualian duti kastam yang sah. Apakah Kerajaan akan mengecualikan cukai terhadap mangsa pembeli tersebut memandangkan mereka tertipu oleh surat Kastam.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-60&61.pdf
Soalan 60. Y.B. DATUK SAPAWI BIN AHMAD WASALI [ SIPITANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan strategi dan tindakan diambil untuk membanteras kegiatan penyeludupan yang banyak dilaporkan, sehingga menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada kerajaan. Soalan 61. DATO' SERI TIONG KING SING [ BINTULU ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- (a) apakah pihak Kementerian mempunyai cadangan untuk menyelesaikan masalah takungan air di tapak landasan dan hentian pesawat-pesawat- Laparlgan Terbang Kuala Lumpur 2 (KLIA2) yang berkemungkinan membawa bahaya; dan (b) adakah pihak Kementerian mempunyai rancangan untuk menaik taraf atau melebarkan laluan pejalan kaki di sepanjang balai berlepas KLIA2 memandangkan selalu menyebabkan kesesakan kepada para pengguna dan adakah ia menepati piawaian pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sekiranya berlaku kecemasan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies