Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-17.pdf

Y.B. DATUK HAJI SHABUDIN BIN YAHAYA [ TASEK GELUGOR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bentuk tindakan dan penguatkuasaan bagi membanteras penyeludupan barangan bercukai dan juga barangan haram seperti senjata dan bahan letupan serta mercun.

Download soalan-17.pdf — 623 KB