Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-20&21.pdf
Soalan 20. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha berkesan Kerajaan untuk membendung penyeludupan dadah dan senjata api serta bahan api melalui kawasan sempadan dan perairan Malaysia. Soalan 21. Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk merangka Dasar Penerbangan Negara serta penubuhan Suruhanjaya Penerbangan Negara. Jika ada, bilakah ia akan dilaksanakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-17.pdf
Y.B. DATUK HAJI SHABUDIN BIN YAHAYA [ TASEK GELUGOR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bentuk tindakan dan penguatkuasaan bagi membanteras penyeludupan barangan bercukai dan juga barangan haram seperti senjata dan bahan letupan serta mercun.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies