Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
17 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-13.pdf
Tuan Haji Mohd Fasiah bin Haji Mohd Fakeh [ Sabak Bernam] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh manakah kegiatan militan dan pengganas dari dalam dan luar negara menjadi ancaman kepada keselamatan dan keamanan negara masa kini dan apakah langkah tegas yang diambil bagi membendung kegiatan militan ini dan seterusnya memastikan keselamatan dan keamanan negara terus terjamin.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-19.pdf
Datuk Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) langkah-langkah menghalang yang rakyat dilaksanakan oleh Kerajaan bagi Malaysia daripada terlibat dalam aktiviti keganasan, ekstremis dan ala ketenteraan di negara luar seperti Syria, Selatan Thailand dan Filipina; dan (b) berapa ramai rakyat Malaysia yang dikenal pasti terlibat dalam kegiatan pengganas di luar negara dan apakah punca penglibatan mereka.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-43.pdf
Tuan Julian Tan Kok Ping [ Stampin ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kenapakah gejala judi haram serta pelacuran semakin buruk di kawasan Kuching serta kawasan/bandar di sekitar sehingga umpama tiada keberkesanan oleh pihak penguat kuasa. Adakah wujudnya elemen rasuah yang menjadi halangan terhadap keberkesanan dalam perlaksanaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-34.pdf
Soalan 34. Tuan Su Keong Siong [ lpoh Timor ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kematian dalam tahanan Polis yang telah berlaku sehingga hari ini. Jelaskan kenapa langkah-langkah yang diambil oleh pihak polis untuk menghalang kematian dalam tahanan polis daripada berlaku adalah tidak berkesan. Soalan 35. Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapakah statistik di seluruh negara jenayah gengsterisme yang berlaku di sekolah mulai 2010 hingga 2014. Apakah punca golongan ini terlibat dan langkah mengatasi yang diambil Kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20&21.pdf
Soalan 20. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha berkesan Kerajaan untuk membendung penyeludupan dadah dan senjata api serta bahan api melalui kawasan sempadan dan perairan Malaysia. Soalan 21. Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk merangka Dasar Penerbangan Negara serta penubuhan Suruhanjaya Penerbangan Negara. Jika ada, bilakah ia akan dilaksanakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Dr. Ong Kian Ming [ Serdang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan status siasatan Laporan Polis PUDU/004003/14 dan mengapa Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan yang mengugut untuk membakar lbu Pejabat DAP, Razlan Rafii, belum lagi disabit walaupun bukti terhadapnya telah dikemukakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
YB Dr. Dr. Michael Teo Yu Keng [ Miri ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan a) jumlah anggota Polis DiRaja Malaysia (PDRM) mengikut jabatan, dan kaum warga PDRM; dan b) usaha PDRM dalam merekrut atau mengambil lebih ramai goIongan muda untuk menyertai PDRM, dan juga bagi mengimbangi penyertaan pelbagai kaum, khususnya kaum Cina.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document Laporan Jawatankuasa Kira-kira Want Negara Terhadap Penurusan Kehilangan Aset Di Polis DiRaja Malaysia
Public Accounts Committee (PAC) Report on Lost of Police Assets 2014
Located in Documents / / Parlimen Ketiga Belas / 2014
File PDF document soalan-25.pdf
Soalan 25. Tuan Sim Chee Keong (Bukit Mertajam) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan di jabatan mana 11,757 anggota PDRM yang baru ditempatkan serta statistik jumlah polis terkini mengikut pecahan jabatan, jantina dan negeri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-21.pdf
Datuk Raime bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan tindakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang telah diambil terhadap dalang yang cuba menyebarkan propaganda menghasut rakyat Negeri Sabah dengan mengeluarkan kenyataan untuk membawa Sabah keluar dari Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies