Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-49&50.pdf
Soalam 49. YB TUAN WILSON UGAK KUMBONG [ HULU RAJANG ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan: a. sama ada Kerajaan bercadang untuk membesarkan fasiliti Hospital Kerajaan di Kapit untuk menampung jumlah pesakit yang kian meningkat; dan b. menangani kesesakan tempat letak kereta dan kekurangan wad di Hospital Umum Kuching. Soalam 50. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan kes rasuah disiasat dan disabitkan oleh SPRM dalam tempoh lima tahun lepas yang melibatkan wang rasuah melebihi RM1 juta.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-18.pdf
Dato' Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- sejauh manakah langkah telah diambil oleh Kerajaan untuk melaksanakan pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM mengikut Perlembagaan Persekutuan sebagaimana yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR).
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a. bilangan kes yang melibatkan kemasukan wang haram ke dalam Malaysia; dan b. pelan tindakan untuk memastikan kegiatan ini dapat dipantau sekali gus dihentikan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-30&31.pdf
Soalan 30. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan kes rasuah disiasat dan disabitkan oleh SPRM dalam tempoh lima tahun lepas yang melibatkan rasuah wang kurang daripada RM1 000. Soalan 31. Datuk Bung Moktar bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan tentang langkah kerajaan dalam mengawal taktik penipuan (Hidden Agenda} yang dikenakan terhadap penumpang kapal terbang oleh Syarikat Penerbangan Awam di Negara ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies