Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-18.pdf

Dato' Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- sejauh manakah langkah telah diambil oleh Kerajaan untuk melaksanakan pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM mengikut Perlembagaan Persekutuan sebagaimana yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR).

Download soalan-18.pdf — 38 KB