Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-30&31.pdf

Soalan 30. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan kes rasuah disiasat dan disabitkan oleh SPRM dalam tempoh lima tahun lepas yang melibatkan rasuah wang kurang daripada RM1 000. Soalan 31. Datuk Bung Moktar bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan tentang langkah kerajaan dalam mengawal taktik penipuan (Hidden Agenda} yang dikenakan terhadap penumpang kapal terbang oleh Syarikat Penerbangan Awam di Negara ini.

Download soalan-30.pdf — 511 KB

Filed under: corruption, MACC, transport, aviation