Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-61.pdf

Soalan 61. Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir Kulim Bandar Baharu minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kes yang telah dilaporkan dan berjaya diselesaikan selepas POTA diperkenalkan. Adakah punca kemasukan pengganas antarabangsa ke dalam negara disebabkan oleh masalah integriti dan disiplin pegawai agensi Kementerian serta apakah perancangan jangka masa panjang Kementerian dalam mengurangkan indeks kadar jenayah dalam negara.

Download soalan-61.pdf — 98 KB

Filed under: POTA, crime, SOSMA