Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
17 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 229
Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah bilangan kes rogol dan kes incest (sumbang mahram) dari tahun 2000 hingga 2015 dan apakah langkah Kerajaan untuk membanteras jenayah-jenayah yang menjijikkan ini.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 385
Ust. Datuk Dr. Mohd. Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik jenayah keganasan dan jenayah harta benda bagi tahun 2011 hingga 2015 mengikut negeri-negeri.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-61.pdf
Soalan 61. Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir Kulim Bandar Baharu minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kes yang telah dilaporkan dan berjaya diselesaikan selepas POTA diperkenalkan. Adakah punca kemasukan pengganas antarabangsa ke dalam negara disebabkan oleh masalah integriti dan disiplin pegawai agensi Kementerian serta apakah perancangan jangka masa panjang Kementerian dalam mengurangkan indeks kadar jenayah dalam negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 24
Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz Pasir Mas minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kadar jenayah mengikut kategori umur setiap tahun sejak 2010.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 308
Tuan Tan Kok Wai [ Cheras ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan indeks jenayah dan kadar kes yang diselesaikan dalam lbu Pejabat Polis Daerah Cheras bagi tempoh dari Oktober 2013 hingga Februari 2014 dan dari Oktober 2014 hingga Februari 2015 dengan menyebutkan perincian statistik bagi setiap jenis jenayah yang dilaporkan di IPD Cheras sepanjang tempoh-tempoh tersebut.
Located in Documents / 2015 March-April Parliamentary Session / Written Questions (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 84
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 38
Puan Teo Nie Ching [ Kulai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kes rogol dan gangguan seksual sejak tahun 2005, orang yang didakwa, dan jumlah orang yang dihukum untuk kesalahan tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-41.pdf
Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kes-kes jenayah yang melibatkan belia di negara kita dan apakah langkah dalam membendungnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-49.pdf
Dato' Ngeh Koo Ham [ Beruas ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa kes kecurian kabel telefon di kawasan Manjung yang telah dilaporkan untuk tahun 2009, 2010, 2011,2012,2013 dan 2014 dan kenapa kecurian kabel telefon yang berleluasa ini tidak dapat dibendung.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Datuk Hajah Norah binti Abd Rahman [ Tanjong Manis ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sehingga kini adakah kes wanita yang ditipu untuk menjadi keldai dadah (drug mule) dapat dikurangkan oleh Kementerian dan apakah langkah Kementerian untuk membendung masalah ini sama ada yang melibatkan dalam negeri dan di luar negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies