Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-20.pdf

Soalan 20. YB Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang Sibuti minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perkembangan terkini Program Perumahan PR1MA di Sarawak, adakah Projek PR1MA akan dilaksanakan di Sarawak bermula 2016 dan adakah lokasi telah dikenalpasti di kawasan utara Sarawak seperti Bandar Raya Miri.

Download soalan-20.pdf — 44 KB

Filed under: PR1MA, Sarawak