Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 11

YB Tuan Khoo Soo Seang [Tebrau] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kerajaan untuk memastikan orang ramai lebih berhati-hati dengan spekulasi dan pemalsuan maklumat mengenai projek PR1MA.

Download soalan-11.pdf — 48 KB

Filed under: PR1MA