Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 44

Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [Pulai] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah yang diambil Kerajaan bagi memastikan Jabatan Peguam Negara tidak melaksanakan pendakwaan terpilih ke atas mana-mana pihak mengikut Akta Hasutan dan nyatakan jumlah mereka yang sudah dan akan didakwa mengikut Akta Hasutan sejak 2013.

Download soalan-44.pdf — 502 KB