Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 44
Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [Pulai] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah yang diambil Kerajaan bagi memastikan Jabatan Peguam Negara tidak melaksanakan pendakwaan terpilih ke atas mana-mana pihak mengikut Akta Hasutan dan nyatakan jumlah mereka yang sudah dan akan didakwa mengikut Akta Hasutan sejak 2013.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-23 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 84
Tuan N. Surendran Padang Serai minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan mengapa Akta Hasutan 1948 masih tidak dimansuhkan walaupun akta tersebut yang bercanggah dengan hak asasi bersuara telah menjejaskan imej negara berikutan kritikan berterusan oleh badan-badan, negara-negara dan masyarakat antarabangsa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-18 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-41.pdf
Soalan 41. Tan Sri Datuk Seri Panglima Annuar bin Musa [ Ketereh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pendirian Kerajaan berkaitan gesaan penangguhan Akta Hasutan 1948 buat sementara waktu sehingga draf Akta Keharmonian Nasional disiapkan kelak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-49.pdf
Soalan 49. Tuan Gobind Singh Deo [ Puchong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Akta Hasutan 1948 akan dimansuhkan dan apakah kesannya kepada kes-kes yang sedang dibicarakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
Soalan 31. Puan Nurul lzzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) apakah tindakan Kerajaan bagi menghentikan kenyataan berbaur perkauman yang dilakukan oleh mana-mana pihak, khususnya ISMA dan PERKASA. Nyatakan juga senarai nama mereka yang didakwa sejak 2012 hingga terkini; dan (b) garis masa bagi pemansuhan Akta Hasutan, berdasarkan janji Perdana Menteri pada 16 September 2012.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-05 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-22.pdf
Soalan 22. Tuan Sim Chee Keong [ Bukit Mertajam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa janji beliau untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 masih belum terlaksana dan terdapat kenyataan bercanggah daripada ahli Kabinet yang lain.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies