Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-10&11.pdf

Soalan 10. Tuan Wong Sze Phin @ Jimmy [ Kota Kinabalu ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan pendirian Kerajaan dalam mengatasi masalah kekurangan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Cina di kawasan Kota Kinabalu yang disokong oleh beberapa pemimpin kerajaan negeri. Permintaan untuk penambahan tersebut bukan sahaja datang daripada ibu bapa berbangsa Gina tetapi juga daripada bangsa lain. Soalan 11. Tuan Khoo Soo Seang [ Tebrau ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sebab-sebabnya sesetengah pasukan RELA di kawasan Parlimen Tebrau masih belum dibekalkan uniform baru.

Download soalan-10.pdf — 325 KB

Filed under: Sabah, SRJK Cina