Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
1 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-10&11.pdf
Soalan 10. Tuan Wong Sze Phin @ Jimmy [ Kota Kinabalu ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan pendirian Kerajaan dalam mengatasi masalah kekurangan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Cina di kawasan Kota Kinabalu yang disokong oleh beberapa pemimpin kerajaan negeri. Permintaan untuk penambahan tersebut bukan sahaja datang daripada ibu bapa berbangsa Gina tetapi juga daripada bangsa lain. Soalan 11. Tuan Khoo Soo Seang [ Tebrau ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sebab-sebabnya sesetengah pasukan RELA di kawasan Parlimen Tebrau masih belum dibekalkan uniform baru.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies