Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-23.pdf

Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan [Keningau] minta MENTERI SLIMBER MANUSIA menyatakan memandangkan bahawa terdapat masih ramai belia-belia, para graduan yang masih mencari pekerjaan, berapa banyak peluang pekerjaan dan kekosongan kerja yang telah diwujudkan di negeri Sabah khususnya dalam tahun 2015 dan apakah pecahan lain-lain kerja yang tersedia itu supaya makluman-makluman ini didedahkan dengan jelas kepada penganggur di Sabah.

Download soalan-23.pdf — 541 KB

Filed under: Sabah, statistics