Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-27.pdf

DATO' AHMAD FAUZI BIN ZAHARI [ SETIAWANGSA- BN] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan perancangan jangka panjang Kementerian ke atas sukan berstatus antarabangsa yang memakan kos belanja yang amat besar seperti Le Tour de Langkawi, Monsun Cup, dan Perlumbaan F1. Adakah pulangan daripada aktiviti- aktiviti sukan ini setimpal dengan modal yang telah dikeluarkan dan bagaimana ia membantu negara mendapatkan semula pulangan modal.

Download soalan-27.pdf — 1096 KB

Filed under: sport, yachting