Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
1 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-27.pdf
DATO' AHMAD FAUZI BIN ZAHARI [ SETIAWANGSA- BN] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan perancangan jangka panjang Kementerian ke atas sukan berstatus antarabangsa yang memakan kos belanja yang amat besar seperti Le Tour de Langkawi, Monsun Cup, dan Perlumbaan F1. Adakah pulangan daripada aktiviti- aktiviti sukan ini setimpal dengan modal yang telah dikeluarkan dan bagaimana ia membantu negara mendapatkan semula pulangan modal.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies