Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-41.pdf

YB Tuan Shamsul Iskandar bin Mohd Akin [ Bukit Katil ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan peruntukan untuk projek-projek pembasmian denggi yang disalurkan kepada setiap negeri dari tahun 2013 sehingga September 2014 memandangkan kes denggi yang semakin serius.

Download soalan-41.pdf — 346 KB

Filed under: dengue, statistics