Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-24&25.pdf

Soalan 24. Tuan Su Keong Siong [lpoh Timor] minta PERDANA MENTERI menyatakan bila Akta Hasutan 1948 akan dimansuhkan. Adakah YAB Perdana Menteri berhasrat menunaikan janji yang dibuat pada tahun 2012. Soalan 25. YB. DATO' OTHMAN BIN AZIZ (JERLUN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan sejauh manakah kesediaan pengguna dan syarikat konsesi tol bagi cadangan pelaksanaan kutipan tol melalui sistem elektronik sepenuhnya dan bilakah sistem ini mampu dijalankan bagi mempercepatkan urusan pembayaran tol sekali gus mampu mengurangkan kadar kesesakan di plaza tol.

Download soalan-23_1439372620.pdf — 718 KB

Filed under: sedition act, toll