Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
17 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-44.pdf
Tuan V. Sivakumar [ Batu Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah kerajaan tidak konsisten dalam memilih dan membuat tuduhan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 apabila melibatkan individu-individu yang mengeluarkan komen sensitif dalam Iaman web. Apakah penentuan seksyen diputuskan mengikut cita rasa pendakwa raya ataupun mempunyai motif politik tertentu terhadap tertuduh.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-56.pdf
Dato' Fauzi Bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah Kerajaan bercadang untuk menghapuskan Akta Hasutan 1948 bagi menepati janji Perdana Menteri sebagai satu langkah transformasi politiknya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44&45.pdf
Soalan 44. Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penerima, pelbagai jenis bantuan dan amaun dana yang dilulus dan diagihkan (berbanding jumlah peruntukan yang diluluskan) oleh Kerajaan untuk membantu individu usahawan dan syarikat mengikut kaum dan industri bagi tempoh 2012- 2014 serta langkah-langkah konkrit untuk memastikan lebih banyak berjaya diluluskan dan lebih ramai lagi Bumiputera menerimanya. Soalan 45. Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada usaha 1Malaysia telah gagaI kerana Kerajaan gagal menyekat pembiakan kumpulan-kumpulan pelampau kaum dan agama.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-45.pdf
Dato' Shamsul Anuar Bin Haji Nasarah [ Lenggong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang menghapuskan Akta Hasutan dan mewujudkan semula Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-51.pdf
Dr. Mohd Hatta Bin Md. Ramli [ Kuala Krai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada pihak Kerajaan benar-benar berhasrat untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 dan jika benar, jelaskan tarikh sebenar ianya dicadang untuk dimansuhkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Tuan Lim Guan Eng [ Bagan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sebab tindakan diambil di bawah Akta Hasutan sungguhpun telah diumumkan ia akan dimansuhkan. Bila ia akan dimansuhkan. Sekiranya tidak, mengapa. Siapa yang didakwa dan tuduhannya sejak 2008 dan mengapakah Presiden Perkasa tidak didakwa kerana mengugut hendak membakar Bible Bahasa Melayu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 40
Puan Kasthuriraani AlP Patto [Batu Kawan] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa Akta Hasutan masih belum dipinda, apakah usaha untuk memansuhkan akta tersebut dan apakah prinsip dan dasar yang akan digunapakai dalam Akta Keharmonian Nasional yang bakal menggantikan Akta Hasutan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Dr. Lee Boon Chye [ Gopeng ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan warga Malaysia yang didakwa di bawah Akta Hasutan sejak tahun 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah benar dimansuhkan dan sekiranya benar bila.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-40.pdf
Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan samaada Kerajaan masih berpegang kepada pendirian untuk memansuhkan Akta Hasutan, 1948 dan sekiranya tidak, nyatakan alasan-alasannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies