Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-45.pdf

Dato' Shamsul Anuar Bin Haji Nasarah [ Lenggong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang menghapuskan Akta Hasutan dan mewujudkan semula Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).

Download soalan-45.pdf — 374 KB

Filed under: sedition act, ISA